Tắt QC v9betth
Tắt QC zbet
Tắt QC bk8vn

Tắt QC

vwinnow

zbet

fa88

Tuesday, 20/11/2018 08:24 (GMT+7)

Đội bóng có lượng fan ‘ảo’ khủng nhất: Man Utd chỉ đứng thứ 3

Đội bóng có lượng fan ‘ảo’ khủng nhất: Man Utd chỉ đứng thứ 3

Theo thống kê từ Facebook, Instagram và Twitter, Manchester United thực tế không phải là đội bóng có lượng fan ‘ảo’ nhiều nhất trên thế giới.

Real Madrid C.F. — 201.9 triệu người theo dõi. Facebook: 109.2 triệu người theo dõi. Instagram: 62 triệu người theo dõi. Twitter: 30.7 triệu người theo dõi.
Real Madrid C.F. — 201.9 triệu người theo dõi.
Facebook: 109.2 triệu người theo dõi.
Instagram: 62 triệu người theo dõi.
Twitter: 30.7 triệu người theo dõi.

FC Barcelona — 190.4 triệu người theo dõi. Facebook: 102.7 triệu người theo dõi. Instagram: 58.8 triệu người theo dõi. Twitter: 28.9 triệu người theo dõi.
FC Barcelona — 190.4 triệu người theo dõi.
Facebook: 102.7 triệu người theo dõi.
Instagram: 58.8 triệu người theo dõi.
Twitter: 28.9 triệu người theo dõi.

 Manchester United — 114.8 triệu người theo dõi. Facebook: 73.5 triệu người theo dõi. Instagram: 23 triệu người theo dõi. Twitter: 18.3 triệu người theo dõi.
Manchester United — 114.8 triệu người theo dõi.
Facebook: 73.5 triệu người theo dõi.
Instagram: 23 triệu người theo dõi.
Twitter: 18.3 triệu người theo dõi.

Chelsea FC — 72.2 triệu người theo dõi. Facebook: 47.7 triệu người theo dõi. Instagram: 12.4 triệu người theo dõi. Twitter: 12.1 triệu người theo dõi.
Chelsea FC — 72.2 triệu người theo dõi. Facebook: 47.7 triệu người theo dõi. Instagram: 12.4 triệu người theo dõi. Twitter: 12.1 triệu người theo dõi.

Bayern Munich — 65.7 triệu người theo dõi. Facebook: 47.6 triệu người theo dõi. Instagram: 13.6 triệu người theo dõi. Twitter: 4.5 triệu người theo dõi.
Bayern Munich — 65.7 triệu người theo dõi.
Facebook: 47.6 triệu người theo dõi.
Instagram: 13.6 triệu người theo dõi.
Twitter: 4.5 triệu người theo dõi.

Arsenal FC — 63.3 triệu người theo dõi. Facebook: 37.8 triệu người theo dõi. Instagram: 11.8 triệu người theo dõi. Twitter: 13.7 triệu người theo dõi.
Arsenal FC — 63.3 triệu người theo dõi.
Facebook: 37.8 triệu người theo dõi.
Instagram: 11.8 triệu người theo dõi.
Twitter: 13.7 triệu người theo dõi.

 Paris Saint-Germain — 55.8 triệu người theo dõi. Facebook: 35.2 triệu người theo dõi. Instagram: 14.2 triệu người theo dõi. Twitter: 6.4 triệu người theo dõi.
Paris Saint-Germain — 55.8 triệu người theo dõi. Facebook: 35.2 triệu người theo dõi. Instagram: 14.2 triệu người theo dõi. Twitter: 6.4 triệu người theo dõi.

Juventus — 55.1 triệu người theo dõi. Facebook: 34.6 triệu người theo dõi. Instagram: 14.3 triệu người theo dõi. Twitter: 6.2 triệu người theo dõi.
Juventus — 55.1 triệu người theo dõi. Facebook: 34.6 triệu người theo dõi. Instagram: 14.3 triệu người theo dõi. Twitter: 6.2 triệu người theo dõi.

Liverpool FC — 51 triệu người theo dõi. Facebook: 31.9 triệu người theo dõi. Instagram: 8.6 triệu người theo dõi. Twitter: 10.5 triệu người theo dõi.
Liverpool FC — 51 triệu người theo dõi.
Facebook: 31.9 triệu người theo dõi.
Instagram: 8.6 triệu người theo dõi.
Twitter: 10.5 triệu người theo dõi.

Manchester City — 49.3 triệu người theo dõi. Facebook: 35.2 triệu người theo dõi. Instagram: 7.8 triệu người theo dõi. Twitter: 6.3 triệu người theo dõi.
Manchester City — 49.3 triệu người theo dõi.
Facebook: 35.2 triệu người theo dõi.
Instagram: 7.8 triệu người theo dõi.
Twitter: 6.3 triệu người theo dõi.

Cùng chuyên mục
Tắt QC

may.club

Tắt QC

fa88

Tắt QC bk8vn
Tắt QC bk8vn
Tắt QC five88