Tuesday, 20/11/2018 08:24 (GMT+7)

Đội bóng có lượng fan ‘ảo’ khủng nhất: Man Utd chỉ đứng thứ 3

Đội bóng có lượng fan ‘ảo’ khủng nhất: Man Utd chỉ đứng thứ 3

Theo thống kê từ Facebook, Instagram và Twitter, Manchester United thực tế không phải là đội bóng có lượng fan ‘ảo’ nhiều nhất trên thế giới.

FB88 NHÀ CÁI CÁ CƯỢC BÓNG ĐÁ UY TÍN – TỶ LỆ KÈO ĂN CAO

Real Madrid C.F. — 201.9 triệu người theo dõi. Facebook: 109.2 triệu người theo dõi. Instagram: 62 triệu người theo dõi. Twitter: 30.7 triệu người theo dõi.
Real Madrid C.F. — 201.9 triệu người theo dõi.
Facebook: 109.2 triệu người theo dõi.
Instagram: 62 triệu người theo dõi.
Twitter: 30.7 triệu người theo dõi.
FC Barcelona — 190.4 triệu người theo dõi. Facebook: 102.7 triệu người theo dõi. Instagram: 58.8 triệu người theo dõi. Twitter: 28.9 triệu người theo dõi.
FC Barcelona — 190.4 triệu người theo dõi.
Facebook: 102.7 triệu người theo dõi.
Instagram: 58.8 triệu người theo dõi.
Twitter: 28.9 triệu người theo dõi.
 Manchester United — 114.8 triệu người theo dõi. Facebook: 73.5 triệu người theo dõi. Instagram: 23 triệu người theo dõi. Twitter: 18.3 triệu người theo dõi.
Manchester United — 114.8 triệu người theo dõi.
Facebook: 73.5 triệu người theo dõi.
Instagram: 23 triệu người theo dõi.
Twitter: 18.3 triệu người theo dõi.
Chelsea FC — 72.2 triệu người theo dõi. Facebook: 47.7 triệu người theo dõi. Instagram: 12.4 triệu người theo dõi. Twitter: 12.1 triệu người theo dõi.
Chelsea FC — 72.2 triệu người theo dõi. Facebook: 47.7 triệu người theo dõi. Instagram: 12.4 triệu người theo dõi. Twitter: 12.1 triệu người theo dõi.
Bayern Munich — 65.7 triệu người theo dõi. Facebook: 47.6 triệu người theo dõi. Instagram: 13.6 triệu người theo dõi. Twitter: 4.5 triệu người theo dõi.
Bayern Munich — 65.7 triệu người theo dõi.
Facebook: 47.6 triệu người theo dõi.
Instagram: 13.6 triệu người theo dõi.
Twitter: 4.5 triệu người theo dõi.
Arsenal FC — 63.3 triệu người theo dõi. Facebook: 37.8 triệu người theo dõi. Instagram: 11.8 triệu người theo dõi. Twitter: 13.7 triệu người theo dõi.
Arsenal FC — 63.3 triệu người theo dõi.
Facebook: 37.8 triệu người theo dõi.
Instagram: 11.8 triệu người theo dõi.
Twitter: 13.7 triệu người theo dõi.
 Paris Saint-Germain — 55.8 triệu người theo dõi. Facebook: 35.2 triệu người theo dõi. Instagram: 14.2 triệu người theo dõi. Twitter: 6.4 triệu người theo dõi.
Paris Saint-Germain — 55.8 triệu người theo dõi. Facebook: 35.2 triệu người theo dõi. Instagram: 14.2 triệu người theo dõi. Twitter: 6.4 triệu người theo dõi.
Juventus — 55.1 triệu người theo dõi. Facebook: 34.6 triệu người theo dõi. Instagram: 14.3 triệu người theo dõi. Twitter: 6.2 triệu người theo dõi.
Juventus — 55.1 triệu người theo dõi. Facebook: 34.6 triệu người theo dõi. Instagram: 14.3 triệu người theo dõi. Twitter: 6.2 triệu người theo dõi.
Liverpool FC — 51 triệu người theo dõi. Facebook: 31.9 triệu người theo dõi. Instagram: 8.6 triệu người theo dõi. Twitter: 10.5 triệu người theo dõi.
Liverpool FC — 51 triệu người theo dõi.
Facebook: 31.9 triệu người theo dõi.
Instagram: 8.6 triệu người theo dõi.
Twitter: 10.5 triệu người theo dõi.
Manchester City — 49.3 triệu người theo dõi. Facebook: 35.2 triệu người theo dõi. Instagram: 7.8 triệu người theo dõi. Twitter: 6.3 triệu người theo dõi.
Manchester City — 49.3 triệu người theo dõi.
Facebook: 35.2 triệu người theo dõi.
Instagram: 7.8 triệu người theo dõi.
Twitter: 6.3 triệu người theo dõi.
Cùng chuyên mục