เปิดปฏิทินฤกษ์วันดี วันอธิบดี 2567 เสริมดวงด้านการสื่อสาร เจรจา
 1. แนวโน้ม Trends
kct25 พฤษภาคม 2024

เปิดปฏิทินฤกษ์วันดี วันอธิบดี 2567 เสริมดวงด้านการสื่อสาร เจรจา

เปิดปฏิทินฤกษ์วันดี วันอธิบดี 2567 เสริมดวงด้านการสื่อส […]

เปิดปฏิทินฤกษ์วันดี วันอธิบดี 2567 เสริมดวงด้านการสื่อสาร เจรจา

บทคัดย่อ

ตัดผมตัดเล็บวันไหนดี 2567

ปฏิทินฤกษ์วันดี วันอธิบดี 2567 เป็นปฏิทินที่รวบรวมวันมงคลที่เหมาะสำหรับการกระทำต่างๆ รวมทั้งเสริมดวงด้านการสื่อสารและเจรจา เพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจ การงาน และการติดต่อสื่อสาร

บทนำ

การเปิดปฏิทินฤกษ์วันดีเพื่อดูวันมงคลเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาเนิ่นนานของคนไทย โดยเฉพาะในด้านธุรกิจ การงาน และการติดต่อสื่อสาร การกระทำสิ่งสำคัญในวันมงคลจะช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ

คำถามที่พบบ่อย

 • วันอธิบดีคือวันอะไร
  • วันอธิบดีคือวันมงคลที่เหมาะสำหรับการติดต่อเจรจา การประสานงาน และการสื่อสารทุกประเภท
 • การกระทำสิ่งใดในวันอธิบดีจะเสริมดวง
  • การเซ็นสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ การติดต่อธุรกิจ การเจรจาต่อรอง การประสานงานกับผู้อื่น และการสื่อสารทุกประเภท
 • ควรตรวจสอบปฏิทินฤกษ์วันดีอย่างไร
  • สามารถตรวจสอบปฏิทินฤกษ์วันดีได้จากหนังสือปฏิทินหรือเว็บไซต์ที่รวบรวมปฏิทินมงคล

วันมงคลที่เหมาะสำหรับเสริมดวงด้านการสื่อสาร เจรจา

วันอธิบดี

 • เหมาะสำหรับการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารทุกประเภท การประสานงานกับผู้อื่น การเซ็นสัญญาหรือข้อตกลง
 • ช่วงเวลาที่เหมาะสม: 07.00-09.00 น., 13.00-15.00 น., 19.00-21.00 น.

วันไชยมงคล

 • เหมาะสำหรับการติดต่อธุรกิจ การเจรจาต่อรอง การเซ็นสัญญาหรือข้อตกลง
 • ช่วงเวลาที่เหมาะสม: 07.00-09.00 น., 13.00-15.00 น., 19.00-21.00 น.

วันมงคล

 • เหมาะสำหรับการติดต่อสื่อสารทุกประเภท การประสานงานกับผู้อื่น
 • ช่วงเวลาที่เหมาะสม: 07.00-09.00 น., 13.00-15.00 น., 19.00-21.00 น.

วันศุภกฤตฤกษ์

 • เหมาะสำหรับการเจรจาต่อรอง การเซ็นสัญญาหรือข้อตกลง
 • ช่วงเวลาที่เหมาะสม: 07.00-09.00 น., 13.00-15.00 น., 19.00-21.00 น.

วันอำนวยโชค

 • เหมาะสำหรับการติดต่อธุรกิจ การประสานงานกับผู้อื่น
 • ช่วงเวลาที่เหมาะสม: 07.00-09.00 น., 13.00-15.00 น., 19.00-21.00 น.

สรุป

การเปิดปฏิทินฤกษ์วันดีเพื่อดูวันมงคลเป็นอีกหนึ่งวิธีเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลทางความเชื่อ การกระทำสิ่งสำคัญในวันมงคลจะช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จในด้านธุรกิจ การงาน และการติดต่อสื่อสารได้ โดยเฉพาะวันอธิบดีที่เหมาะสำหรับการเสริมดวงด้านการสื่อสาร เจรจา

คำสำคัญ

 • วันอธิบดี
 • ปฏิทินฤกษ์วันดี
 • วันมงคล
 • การสื่อสาร
 • การเจรจา
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง