วันไหนเป็นวันดีที่จะอธิษฐาน 2567 แก้เคล็ด สะเดาะเคราะห์ ชีวิตดี๊ดี
 1. แนวโน้ม Trends
kct24 พฤษภาคม 2024

วันไหนเป็นวันดีที่จะอธิษฐาน 2567 แก้เคล็ด สะเดาะเคราะห์ ชีวิตดี๊ดี

วันไหนเป็นวันดีที่จะอธิษฐาน 2567 แก้เคล็ด สะเดาะเคราะห์ […]

วันไหนเป็นวันดีที่จะอธิษฐาน 2567 แก้เคล็ด สะเดาะเคราะห์ ชีวิตดี๊ดี

สรุปประเด็นสำคัญ

วันมงคลสำหรับการอธิษฐานในปี 2567 ที่จะช่วยเสริมดวงชะตา บันดาลความสำเร็จ และปัดเป่าเคราะห์ร้ายไปพร้อมกัน ได้แก่ วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม วันเสาร์ที่ 8 เมษายน และวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม

บทนำ

ในวัฒนธรรมไทย การอธิษฐานเป็นพิธีกรรมสำคัญที่เชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างสิริมงคลและความโชคดีให้กับชีวิต ด้วยเหตุนี้ การเลือกวันมงคลสำหรับการอธิษฐานจึงเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงปีใหม่ที่หลายคนมักจะตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข ความเจริญตลอดทั้งปี

คำถามที่พบบ่อย

 1. การอธิษฐานต้องอธิษฐานอย่างไร
  ตอบ: การอธิษฐานที่ดีควรเป็นการอธิษฐานที่ตั้งจิตจริง ไม่โลภมากจนเกินไป และไม่เบียดเบียนผู้อื่น

 2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรอธิษฐาน
  ตอบ: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถอธิษฐานได้มีมากมาย เช่น พระพุทธรูป พระภูมิเจ้าที่ เจ้าแม่กวนอิม เป็นต้น

 3. เวลาที่เหมาะสมในการอธิษฐาน
  ตอบ: เวลาที่เหมาะสมในการอธิษฐานคือในตอนเช้าตรหลังตื่นนอน หรือในตอนค่ำก่อนนอน โดยควรหาสถานที่ที่เงียบสงบและมีสมาธิ

วันมงคลสำหรับการอธิษฐาน 2567

1. วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2567

 • เป็นวันขึ้นปีใหม่ วันแห่งการเริ่มต้นใหม่
 • เป็นวันธงไชยฤกษ์ เหมาะสำหรับการประกอบกิจการมงคลต่างๆ
 • เป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง

2. วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

 • เป็นวันมาฆบูชา วันที่ระลึกถึงการแสดงโอวาทปาติโมกข์
 • เป็นวันฤกษ์ดี เหมาะสำหรับการบำเพ็ญบุญและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
 • เป็นวันพุธซึ่งเป็นวันที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระพุธ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาด ปราดเปรื่อง

3. วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2567

 • เป็นวันตรุษจีน วันที่ชาวจีนเฉลิมฉลองปีใหม่ของตนเอง
 • เป็นวันประเพณีไทยที่มีชื่อว่าวันมาฆะบูชา
 • เป็นวันศุกร์ซึ่งเป็นวันที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระศุกร์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความเมตตา

4. วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2567

 • เป็นวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ของไทย
 • เป็นวันประเพณีไทยที่สำคัญที่สุด
 • เป็นวันเสาร์ซึ่งเป็นวันที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระเสาร์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอดทน อดกลั้น

5. วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2567

ตัดผมตัดเล็บวันไหนดี 2567

 • เป็นวันวิสาขบูชา วันที่ระลึกถึงการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
 • เป็นวันฤกษ์ดี เหมาะสำหรับการบำเพ็ญบุญและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
 • เป็นวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระพฤหัสบดี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้า

สรุป

การเลือกวันมงคลสำหรับการอธิษฐานเป็นความเชื่อและประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน โดยเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงชะตา บันดาลความสำเร็จ และปัดเป่าเคราะห์ร้ายให้กับชีวิตได้ นอกจากการเลือกวันมงคลแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดในการอธิษฐานคือการตั้งจิตใจที่บริสุทธิ์และศรัทธาอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะอธิษฐานในวันใดก็ตาม

คำหลัก

 • วันมงคล
 • การอธิษฐาน
 • ปีใหม่ 2567
 • แก้เคล็ด
 • สะเดาะเคราะห์
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง