ฤกษ์มงคลบวชพฤษภาคม 2568 วันไหนดีช่วยเสริมดวง
 1. แนวโน้ม Trends
kct20 พฤษภาคม 2024

ฤกษ์มงคลบวชพฤษภาคม 2568 วันไหนดีช่วยเสริมดวง

ฤกษ์มงคลบวชพฤษภาคม 2568 วันไหนดีช่วยเสริมดวง บทสรุป ฤกษ […]

ฤกษ์มงคลบวชพฤษภาคม 2568 วันไหนดีช่วยเสริมดวง

บทสรุป

ฤกษ์บวชในเดือนพฤษภาคม 2568 มีหลายวันให้เลือก โดยแต่ละวันจะมีความหมายและส่งผลเสริมดวงชะตาที่แตกต่างกันไป ฤกษ์มงคลที่เหมาะสำหรับการบวชในเดือนนี้ ได้แก่ วันที่ 3 พฤษภาคม, 10 พฤษภาคม, 17 พฤษภาคม และ 24 พฤษภาคม ทั้ง 4 วันนี้เป็นวันมงคลที่เหมาะแก่การทำบุญกุศลและบวชเพื่อเสริมสิริมงคล

บทนำ

การบวชเป็นประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาช้านาน การเลือกฤกษ์บวชในวันมงคลจะช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับผู้บวชและครอบครัว รวมถึงเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วย ดังนั้น การพิจารณาฤกษ์บวชอย่างถี่ถ้วนจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

FAQ

 • ฤกษ์บวชคืออะไร

  • ฤกษ์บวชคือวันเวลาที่เหมาะสมสำหรับการบวช โดยคำนวณจากหลักโหราศาสตร์และความเชื่อทางศาสนาเพื่อให้ผู้บวชได้รับผลบุญสูงสุดและเสริมดวงชะตาที่ดี
 • ทำไมต้องเลือกฤกษ์บวช

  • การเลือกฤกษ์บวชจะช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับผู้บวชและครอบครัว รวมถึงเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
 • ใครสามารถใช้ฤกษ์บวชได้บ้าง

  • ฤกษ์บวชสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่สนใจจะบวชเพื่อศึกษาพระธรรมและทำบุญกุศล

ฤกษ์มงคลบวชเดือนพฤษภาคม 2568

1. วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2568

 • เป็นวันอังคารข้างขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย
 • เป็นวันมงคลเหมาะแก่การบวชเพื่อเสริมสิริมงคลและเจริญในหน้าที่การงาน
 • ผลบุญที่ได้จะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในชีวิต มีโชคลาภและความเจริญก้าวหน้า

2. วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2568

 • เป็นวันอังคารขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย
 • เป็นวันมงคลเหมาะแก่การบวชเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและความราบรื่นในชีวิต
 • ผลบุญที่ได้จะส่งผลให้ชีวิตราบรื่น ปราศจากอุปสรรค และมีสุขภาพแข็งแรง

3. วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2568

 • เป็นวันอังคารแรม 1 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย
 • เป็นวันมงคลเหมาะแก่การบวชเพื่อเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งและป้องกันสิ่งชั่วร้าย
 • ผลบุญที่ได้จะส่งผลให้ดวงชะตาแข็งแกร่ง มีพลังปกป้องคุ้มครอง และแคล้วคลาดจากอันตราย

4. วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2568

 • เป็นวันอังคารแรม 8 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย
 • เป็นวันมงคลเหมาะแก่การบวชเพื่อเสริมสิริมงคลและบารมีให้ยิ่งใหญ่
 • ผลบุญที่ได้จะส่งผลให้มีบารมีสูงส่ง เป็นที่เคารพนับถือของผู้คน และประสบความสำเร็จในชีวิต

ข้อควรปฏิบัติในวันฤกษ์บวช

 • ควรตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวและตั้งจิตให้สงบ
 • ควรสวมเสื้อผ้าสุภาพเรียบร้อยสีขาวหรือสีเหลือง
 • ควรเตรียมของถวายพระและของทำบุญไว้ล่วงหน้า
 • ควรหมั่นสวดมนต์ภาวนาและตั้งจิตอธิษฐาน
 • ควรประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม

สรุป

การเลือกฤกษ์บวชในวันมงคลเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ฤกษ์บวชในเดือนพฤษภาคม 2568 มีหลายวันให้เลือก แต่ละวันจะมีความหมายและส่งผลเสริมดวงชะตาที่แตกต่างกันไป การพิจารณาฤกษ์บวชอย่างถี่ถ้วนจะช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับผู้บวชและครอบครัว รวมถึงเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

คำหลัก

 • ฤกษ์บวช
 • เดือนพฤษภาคม 2568
 • ความเป็นสิริมงคล
 • เสริมดวงชะตา
 • พระพุทธศาสนา
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง