ฤกษ์มงคลบวชตุลาคม 2568 เสริมดวงอายุยืน ยืนยาว
 1. แนวโน้ม Trends
kct18 พฤษภาคม 2024

ฤกษ์มงคลบวชตุลาคม 2568 เสริมดวงอายุยืน ยืนยาว

ฤกษ์มงคลบวชตุลาคม 2568 เสริมดวงอายุยืน ยืนยาว สรุป ในเด […]

ฤกษ์มงคลบวชตุลาคม 2568 เสริมดวงอายุยืน ยืนยาว

สรุป

ในเดือนตุลาคม 2568 มีฤกษ์มงคลบวชที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมดวงให้มีอายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง โดยกำหนดไว้ดังนี้

 • วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2568 เวลา 09.09 น.
 • วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2568 เวลา 09.39 น.
 • วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2568 เวลา 12.29 น.

หากบวชในฤกษ์มงคลเหล่านี้ เชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงให้มีอายุยืน สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

บทนำ

การบวชเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน นอกจากจะเป็นการอุปสมบทเพื่อศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างบุญกุศลและส่งผลดีต่อดวงชะตาอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบวชในฤกษ์มงคล เชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

คำถามที่พบบ่อย

 1. สามารถบวชทั้งสามฤกษ์ได้หรือไม่

ตอบ: ได้ แต่ละฤกษ์มีความเหมาะสมสำหรับผู้ที่เกิดในวันเวลาต่างกัน ควรเลือกฤกษ์ที่ตรงกับวันเกิดของตนเองหรือใกล้เคียงที่สุด

 1. ต้องเตรียมอะไรบ้างในการบวช

ตอบ: โดยทั่วไปจะต้องเตรียมของใช้ส่วนตัว เครื่องอาบน้ำ ผ้าไตร จีวร สบง อังสะ สังฆาฏิ และของถวายพระอาจารย์ตามความเหมาะสม

 1. บวชแล้วต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ: ผู้ที่บวชจะต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและพิจารณากาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ ซึ่งพระอาจารย์จะเป็นผู้แนะนำและสอนวิธีปฏิบัติต่อไป

ฤกษ์มงคลบวช

1. วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2568

 • เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันศุกร์
 • เป็นฤกษ์แห่งความรุ่งเรือง มั่งมีศรีสุข
 • ช่วยเสริมดวงให้มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว

2. วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2568

 • เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ และวันพุธ
 • เป็นฤกษ์แห่งความมั่นคง มั่งคั่ง
 • ช่วยเสริมดวงให้มีฐานะร่ำรวย แคล้วคลาดภัยอันตราย

3. วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2568

 • เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร และวันพฤหัสบดี
 • เป็นฤกษ์แห่งความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
 • ช่วยเสริมดวงให้มีสติปัญญาดี มีความสามารถโดดเด่น

4. วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2568

 • เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ และวันศุกร์
 • เป็นฤกษ์แห่งความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว
 • ช่วยเสริมดวงให้มีความมั่นใจในตนเอง เอาชนะอุปสรรคได้

5. วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2568

 • เหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ และวันพุธ
 • เป็นฤกษ์แห่งความเมตตากรุณา
 • ช่วยเสริมดวงให้มีจิตใจสงบ สุขุมเยือกเย็น

สรุป

การบวชในฤกษ์มงคลเดือนตุลาคม 2568 เป็นโอกาสอันดีที่ทั้งเสริมดวงอายุยืน สุขภาพแข็งแรง และได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หากท่านใดที่ตั้งใจจะบวช ขอให้เลือกฤกษ์ที่เหมาะสมกับตนเองและเตรียมพร้อมทั้งกายใจ เพื่อให้การบวชครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและสร้างบุญกุศลอย่างเต็มที่

คำหลัก

 • ฤกษ์มงคลบวชตุลาคม 2568
 • บวชอายุยืน
 • บวชเสริมดวง
 • ฤกษ์บวช
 • การบวช
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง