ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนพฤษภาคม 2567 เสริมดวงชะตา ชีวิตราบรื่น
 1. แนวโน้ม Trends
kct5 พฤษภาคม 2024

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนพฤษภาคม 2567 เสริมดวงชะตา ชีวิตราบรื่น

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนพฤษภาคม 2567 เสริมดวงชะตา ชีวิตราบรื่น […]

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนพฤษภาคม 2567 เสริมดวงชะตา ชีวิตราบรื่น

บทนำ

สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ใกล้ถึงกำหนดคลอด การเลือกฤกษ์ผ่าคลอดเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมดวงชะตาให้กับลูกน้อยได้ดียิ่งขึ้น โดยฤกษ์ผ่าคลอดในเดือนพฤษภาคม 2567 นั้นมีหลากหลายช่วง ซึ่งแต่ละช่วงก็จะมีความหมายและส่งผลต่อดวงชะตาที่แตกต่างกันออกไป

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2568

ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนพฤษภาคม 2567

 • วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 (วันพฤหัสบดี) เวลา 09.09-11.09 น.
 • วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 (วันอังคาร) เวลา 06.09-08.09 น.
 • วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 (วันพุธ) เวลา 13.09-15.09 น.
 • วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 (วันเสาร์) เวลา 10.09-12.09 น.
 • วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 (วันอังคาร) เวลา 07.09-09.09 น.

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: การผ่าคลอดตามฤกษ์สามารถช่วยเสริมดวงชะตาได้จริงหรือไม่?
ตอบ: ตามความเชื่อโบราณของไทย การผ่าคลอดตามฤกษ์สามารถช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้กับเด็กแรกเกิดได้ โดยฤกษ์ดีจะส่งผลให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง โชคลาภดี มีชีวิตที่ราบรื่น

ถาม: ใครบ้างที่ควรพิจารณาผ่าคลอดตามฤกษ์?
ตอบ: คุณแม่ที่มีอายุครรภ์เกิน 37 สัปดาห์ขึ้นไป คุณแม่ที่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ เช่น ครรภ์เป็นพิษ ครรภ์แฝด หรือคุณแม่ที่มีความต้องการส่วนตัวในการเลือกฤกษ์

ถาม: นอกจากการผ่าคลอดตามฤกษ์แล้ว มีวิธีอื่นใดในการเสริมดวงชะตาให้กับลูกน้อยอีกหรือไม่?
ตอบ: Ngoàiการผ่าคลอดตามฤกษ์แล้ว ยังมีอีกหลายวิธีที่สามารถช่วยเสริมดวงชะตาให้กับลูกน้อยได้ เช่น การทำบุญตักบาตรและถวายสังฆทาน การตั้งชื่อลูกมงคล การให้พรจากพระสงฆ์หรือผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อฤกษ์ผ่าคลอด

 • วันเวลา: แต่ละวันและเวลาจะมีอิทธิพลต่อดวงชะตาที่แตกต่างกันออกไป โดยวันธงชัยและเวลาที่เป็นมงคลจะส่งผลให้เด็กมีดวงชะตาที่ดี
 • ราศีของเด็ก: การคำนวณราศีของเด็กจากวันเดือนปีเกิดจะช่วยให้เลือกฤกษ์ที่เหมาะสมกับดวงชะตาของเด็กมากที่สุด
 • ฤกษ์ดวงดาว: ดวงดาวต่างๆ จะส่งอิทธิพลต่อดวงชะตา โดยดวงดาวที่เป็นมงคลจะส่งผลให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง โชคลาภดี และมีชีวิตที่ราบรื่น
 • ฤกษ์ของวันเกิดพ่อแม่: การคำนวณฤกษ์ของวันเกิดพ่อแม่จะช่วยเลือกฤกษ์ที่ส่งเสริมดวงชะตาของทั้งเด็กและพ่อแม่
 • ฤกษ์ของหมอผ่าคลอด: ในความเชื่อโบราณ เชื่อว่าฤกษ์ของหมอผ่าคลอดก็มีผลต่อดวงชะตาของเด็กด้วยเช่นกัน จึงควรเลือกหมอที่เกิดวันธงชัยและมีจิตใจที่เมตตา

บทสรุป

การผ่าคลอดตามฤกษ์ผ่าคลอดเดือนพฤษภาคม 2567 เป็นความเชื่อโบราณของไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยฤกษ์ที่ดีจะช่วยเสริมดวงชะตาให้กับเด็กแรกเกิดได้ อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อฤกษ์ผ่าคลอดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ฤกษ์ที่เหมาะสมที่สุดกับดวงชะตาของลูกน้อย

คำหลัก

 • ฤกษ์ผ่าคลอด
 • ฤกษ์ผ่าคลอดเดือนพฤษภาคม 2567
 • เสริมดวงชะตา
 • ความเชื่อโบราณ
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง