ฤกษ์บวช – ฤกษ์สึกพระ สิงหาคม 2567 เปลี่ยนโชคของคุณอย่างมาก
 1. แนวโน้ม Trends
kct5 พฤษภาคม 2024

ฤกษ์บวช – ฤกษ์สึกพระ สิงหาคม 2567 เปลี่ยนโชคของคุณอย่างมาก

ฤกษ์บวช – ฤกษ์สึกพระ สิงหาคม 2567 เปลี่ยนโชคของคุ […]

ฤกษ์บวช – ฤกษ์สึกพระ สิงหาคม 2567 เปลี่ยนโชคของคุณอย่างมาก

บทสรุป

ฤกษ์บวชและฤกษ์สึกพระในเดือนสิงหาคม 2567 เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับผู้ที่มีความปรารถนาในการบวชและสึกจากการเป็นพระภิกษุสงฆ์ โดยฤกษ์มงคลเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่บวชและสึกได้พบเจอแต่สิ่งดีๆ มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต และประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน

บทนำ

การบวชและการสึกจากความเป็นพระภิกษุสงฆ์เป็นประเพณีที่สำคัญในวัฒนธรรมไทย โดยผู้ที่มีความประสงค์จะบวชหรือสึกจะต้องพิจารณาฤกษ์มงคลที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลบุญสูงสุดและส่งเสริมให้ชีวิตประสบความสำเร็จ ดังนั้นบทความนี้จึงได้รวบรวมฤกษ์บวชและฤกษ์สึกพระในเดือนสิงหาคม 2567 เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจ

คำถามที่พบบ่อย

 • ควรพิจารณาอะไรก่อนเลือกฤกษ์บวชและฤกษ์สึกพระ?
  ผู้ที่สนใจควรพิจารณาความพร้อมของตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และการเงิน รวมถึงควรปรึกษาพระสงฆ์หรือผู้ที่มีความรู้เพื่อให้ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม

 • การบวชมีข้อจำกัดหรือไม่?
  โดยทั่วไปแล้วผู้ที่ประสงค์จะบวชต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เพศชาย ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เคยต้องโทษทางอาญา

 • การสึกจากความเป็นพระภิกษุสงฆ์มีข้อกำหนดอย่างไร?
  พระภิกษุสงฆ์ที่ประสงค์จะสึกต้องทำหนังสือแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าอาวาสหรือพระผู้ปกครอง และต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางพระธรรมวินัยอย่างถูกต้อง

ฤกษ์บวช เดือนสิงหาคม 2567

 • วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม เวลา 09.09 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม เวลา 12.39 น.
 • วันอังคารที่ 9 สิงหาคม เวลา 10.09 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม เวลา 13.39 น.
 • วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม เวลา 11.09 น.

ฤกษ์สึกพระ เดือนสิงหาคม 2567

 • วันอังคารที่ 2 สิงหาคม เวลา 13.09 น.
 • วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม เวลา 10.39 น.
 • วันพุธที่ 10 สิงหาคม เวลา 12.09 น.
 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม เวลา 15.39 น.
 • วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม เวลา 13.09 น.

ข้อดีของการบวช

 • เสริมสร้างบุญบารมี: การบวชเป็นการสร้างกุศลผลบุญอย่างสูงส่ง
 • ขัดเกลาจิตใจ: ช่วยให้ผู้บวชได้ฝึกฝนตนเองทั้งทางกายและทางใจ
 • เรียนรู้หลักธรรมคำสอน: พระภิกษุสงฆ์จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยและหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา
 • บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม: พระภิกษุสงฆ์มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและช่วยเหลือสังคม
 • เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต: การบวชจะช่วยส่งเสริมให้ผู้บวชมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จ

ข้อดีของการสึกจากความเป็นพระภิกษุสงฆ์

 • กลับคืนสู่เพศฆราวาส: ผู้ที่สึกจากความเป็นพระภิกษุสงฆ์จะได้กลับคืนสู่เพศฆราวาสและใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ
 • ใช้ความรู้ที่ได้จากการบวช: องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการบวชสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตทางโลกได้
 • สร้างครอบครัว: ผู้ที่สึกจากความเป็นพระภิกษุสงฆ์สามารถสร้างครอบครัวและมีบุตรได้
 • ทำหน้าที่ในสังคม: ผู้ที่สึกจากความเป็นพระภิกษุสงฆ์สามารถทำหน้าที่ต่างๆ ในสังคมได้อย่างเต็มที่
 • เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น: ผู้ที่สึกจากความเป็นพระภิกษุสงฆ์สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา

สรุป

ฤกษ์บวชและฤกษ์สึกพระในเดือนสิงหาคม 2567 เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีความปรารถนาในการบวชและสึกจากการเป็นพระภิกษุสงฆ์ โดยการพิจารณาฤกษ์มงคลเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่บวชและสึกได้ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการงาน การเงิน ความรัก และสุขภาพ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจควรพิจารณาความพร้อมของตนเองและปรึกษาพระสงฆ์หรือผู้ที่มีความรู้เพื่อให้ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมที่สุด

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2568

คำสำคัญ

 • ฤกษ์บวช
 • ฤกษ์สึกพระ
 • เดือนสิงหาคม 2567
 • การบวช
 • การสึกจากความเป็นพระภิกษุสงฆ์
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง