ฤกษ์ดีที่จะถือศีลกรกฎาคม 2567 เพิ่มพูนความสุข เสริมความมั่งคั่ง
 1. แนวโน้ม Trends
kct23 พฤษภาคม 2024

ฤกษ์ดีที่จะถือศีลกรกฎาคม 2567 เพิ่มพูนความสุข เสริมความมั่งคั่ง

ฤกษ์ดีที่จะถือศีลกรกฎาคม 2567 เพิ่มพูนความสุข เสริมความ […]

ฤกษ์ดีที่จะถือศีลกรกฎาคม 2567 เพิ่มพูนความสุข เสริมความมั่งคั่ง

บทคัดย่อ

ในเดือนกรกฎาคม 2567 มีหลายวันที่เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการถือศีล โดยเฉพาะในช่วงวันพระและวันสำคัญทางศาสนา การถือศีลในวันเหล่านี้เชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างความสุข เพิ่มพูนความมั่งคั่ง และนำพาแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

บทนำ

การถือศีลเป็นประเพณีสำคัญในพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยเชื่อว่าการถือศีลจะช่วยให้จิตใจสงบ เกิดปัญญา และละเว้นจากการทำบาปทั้งปวง นอกจากนี้ การถือศีลยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทำบุญ ทำกุศล และอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

คำถามที่พบบ่อย

 1. วันไหนเป็นวันถือศีลกรกฎาคม 2567?

  • วันที่ 10 กรกฎาคม (วันอาทิตย์) วันออกพรรษา
  • วันที่ 17 กรกฎาคม (วันจันทร์) วันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า
  • วันที่ 24 กรกฎาคม (วันอาทิตย์) วันเข้าพรรษา
 2. ต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนถือศีล?

  • อาบน้ำชำระร่างกายและจิตใจให้สะอาด
  • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
  • งดรับประทานอาหารหลังเที่ยงวัน
 3. ได้อานิสงส์อะไรจากการถือศีล?

  • จิตใจสงบ สุขุม เยือกเย็น
  • เกิดปัญญา รู้เท่าทันสิ่งต่างๆ
  • ละเว้นจากการทำบาป
  • เสริมสร้างความมั่งคั่งและความสุข

วันถือศีลกรกฎาคม 2567

วันออกพรรษา

 • วันสิ้นสุดการจำพรรษาของพระสงฆ์
 • มีการทำบุญตักบาตรใหญ่
 • เชื่อว่าการทำบุญในวันนี้จะได้อานิสงส์มากเป็นพิเศษ
 • ถือศีล 8
 • ปฏิบัติธรรม ภาวนา

วันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า

 • วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน
 • มีการทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
 • เชื่อว่าการทำบุญในวันนี้จะได้อานิสงส์มากเป็นพิเศษ
 • ถือศีล 5
 • ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ เบียดเบียนผู้อื่น

วันเข้าพรรษา

 • วันที่พระสงฆ์เริ่มจำพรรษา
 • มีการทำบุญตักบาตรและถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์
 • เชื่อว่าการทำบุญในวันนี้จะได้อานิสงส์มากเป็นพิเศษ
 • ถือศีล 8
 • ปฏิบัติธรรม ภาวนา

วันอาสาฬหบูชา

 • วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรก
 • มีการทำบุญตักบาตรและฟังพระธรรมเทศนา
 • เชื่อว่าการทำบุญในวันนี้จะได้อานิสงส์มากเป็นพิเศษ
 • ถือศีล 5
 • ฟังพระธรรมเทศนา

วันพระ

 • วันที่พระจันทร์เต็มดวงหรือแรม 15 ค่ำ
 • มีการทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
 • เชื่อว่าการทำบุญในวันนี้จะได้อานิสงส์มากเป็นพิเศษ
 • ถือศีล 5
 • ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ เบียดเบียนผู้อื่น

บทสรุป

การถือศีลในเดือนกรกฎาคม 2567 เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทำบุญ ทำกุศล และเสริมสร้างความสุข ความมั่งคั่งให้กับตนเองและผู้อื่น ด้วยอานิสงส์แห่งการถือศีลและการทำบุญในวันสำคัญทางศาสนาเหล่านี้ จึงเชื่อว่าจะช่วยนำพาแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต และทำให้ชีวิตมีความสุข ความเจริญยิ่งขึ้น

คำหลัก

 • ถือศีล
 • ฤกษ์ดี
 • กรกฎาคม 2567
 • ความสุข
 • ความมั่งคั่ง
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง