ดูฤกษ์จดทะเบียนสมรสเมษายน 2568 ช่วยให้คุณสวยและโชคดี
 1. แนวโน้ม Trends
kct17 พฤษภาคม 2024

ดูฤกษ์จดทะเบียนสมรสเมษายน 2568 ช่วยให้คุณสวยและโชคดี

ดูฤกษ์จดทะเบียนสมรสเมษายน 2568 ช่วยให้คุณสวยและโชคดี บท […]

ดูฤกษ์จดทะเบียนสมรสเมษายน 2568 ช่วยให้คุณสวยและโชคดี

บทสรุป

ฤกษ์งามยามดีสำหรับการจดทะเบียนสมรสในเดือนเมษายน 2568 จะช่วยเสริมสร้างความรัก ความมั่นคง และความสุขให้กับคู่บ่าวสาวได้อย่างเต็มที่ โดยฤกษ์มงคลที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ทั้งสองฝ่ายมีชีวิตคู่ที่ราบรื่น และนำพาความโชคดีมาสู่ครอบครัวใหม่ในอนาคต

บทนำ

การเลือกฤกษ์จดทะเบียนสมรสเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคู่รักหลายๆ คู่ โดยเฉพาะในเดือนเมษายน 2568 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านและการเริ่มต้นใหม่ตามคติความเชื่อโบราณ ดังนั้นการเลือกฤกษ์มงคลที่เหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและนำพาสิ่งดีๆ มาสู่คู่บ่าวสาว

คำถามที่พบบ่อย

 • ควรดูฤกษ์จดทะเบียนสมรสล่วงหน้ากี่เดือน?
  • ควรดูฤกษ์ล่วงหน้าประมาณ 3-6 เดือน เพื่อให้มีเวลาเตรียมตัวและวางแผนงานต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน
 • สามารถจดทะเบียนสมรสในวันหยุดราชการได้หรือไม่?
  • สามารถจดทะเบียนสมรสในวันหยุดราชการได้ แต่บางเขตอาจมีวันหยุดเฉพาะ ซึ่งควรสอบถามกับเขตที่ต้องการจดทะเบียนโดยตรง
 • ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการจดทะเบียนสมรส?
  • บัตรประชาชนของคู่สมรสทั้งสองพร้อมสำเนา, ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลหากมี, คำร้องขอจดทะเบียนสมรส (แบบ ท.ร.1)

ฤกษ์มงคลจดทะเบียนสมรสเดือนเมษายน 2568

ฤกษ์มงคลที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีสำหรับการจดทะเบียนสมรสในเดือนเมษายน 2568 ได้แก่

 • วันพุธที่ 12 เมษายน 2568 เวลา 09.09-10.09 น.
  • เป็นฤกษ์โภคทรัพย์ เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการความมั่งคั่งร่ำรวย
  • เสริมดวงชะตาให้มีชีวิตที่กินดีอยู่ดี สุขสบาย
  • ช่วยให้ความรักยืนยาวมั่นคง ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน
 • วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2568 เวลา 11.39-12.39 น.
  • เป็นฤกษ์มงคลสมรส เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการชีวิตคู่ที่ราบรื่น
  • เสริมดวงชะตาให้คู่สมรสทั้งสองมีความรักความเข้าใจกัน
  • ช่วยให้ครอบครัวมีความสุขและอบอุ่น
 • วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2568 เวลา 13.09-14.09 น.
  • เป็นฤกษ์พิชัยสงคราม เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการความสำเร็จในหน้าที่การงาน
  • เสริมดวงชะตาให้คู่สมรสทั้งสองมีโชคลาภและความเจริญรุ่งเรือง
  • ช่วยให้ครอบครัวมีฐานะมั่นคง
 • วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 14.39-15.39 น.
  • เป็นฤกษ์สิริมงคล เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการความสิริมงคลในชีวิต
  • เสริมดวงชะตาให้คู่สมรสทั้งสองมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
  • ช่วยให้ครอบครัวมีปัญญาและความรู้ความสามารถ
 • วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2568 เวลา 16.09-17.09 น.
  • เป็นฤกษ์โสฬสสังข์ เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการความรักที่ยืนยาวมั่นคง
  • เสริมดวงชะตาให้คู่สมรสทั้งสองมีอายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง
  • ช่วยให้ครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุข

สิ่งสำคัญในการเลือกฤกษ์จดทะเบียนสมรส

นอกจากการเลือกฤกษ์มงคลแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ควรคำนึงถึงในการเลือกฤกษ์จดทะเบียนสมรส ได้แก่

 • ความสะดวกของคู่บ่าวสาว: ควรเลือกฤกษ์ที่สะดวกสำหรับทั้งคู่บ่าวสาว ทั้งในเรื่องเวลาและสถานที่
 • ฤกษ์ที่เหมาะสมกับดวงชะตา: ควรเลือกฤกษ์ที่เหมาะสมกับดวงชะตาของทั้งคู่บ่าวสาว เพื่อเสริมดวงชะตาให้ชีวิตคู่ราบรื่น
 • ความเชื่อส่วนบุคคล: ควรเลือกฤกษ์ที่ทั้งคู่บ่าวสาวมีความเชื่อหรือศรัทธา เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความศรัทธาให้กับชีวิตคู่
 • ฤกษ์ที่มีความหมาย: ควรเลือกฤกษ์ที่มีความหมายหรือเป็นวันที่สำคัญสำหรับทั้งคู่บ่าวสาว เพื่อเสริมสร้างความผูกพันและความทรงจำที่งดงาม
 • ข้อปฏิบัติก่อนและหลังจดทะเบียนสมรส: ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่หน่วยงานราชการกำหนดไว้ ทั้งก่อนและหลังจดทะเบียนสมรส เพื่อให้การจดทะเบียนสมรสเป็นไปอย่างถูกต้องและราบรื่น

สรุป

การเลือกฤกษ์จดทะเบียนสมรสในเดือนเมษายน 2568 ที่เหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและนำพาสิ่งดีๆ มาสู่คู่บ่าวสาวได้อย่างเต็มที่ โดยฤกษ์มงคลที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ทั้งสองฝ่ายมีชีวิตคู่ที่ราบรื่น มีความสุข และนำพาความโชคดีมาสู่ครอบครัวใหม่ในอนาคต

คำหลัก

 • ฤกษ์จดทะเบียนสมรส
 • เดือนเมษายน 2568
 • ฤกษ์มงคล
 • ฤกษ์โภคทรัพย์
 • ฤกษ์มงคลสมรส
0 View | 0 Comment
Sugget for You

Recent Comments

ไม่มีความเห็นที่จะแสดง